Telemetrie in de logistieke sector

Telemetrie in de logistieke sector is uitermate belangrijk. Dit op afstand lezen van meetapparatuur is goedkoper en efficiënter. Onderweg en op bepaalde locaties worden metingen gedaan die meteen kunnen worden verwerkt en geanalyseerd zodat er altijd adequaat kan worden gereageerd op de huidige situatie.

Bij het transport van gevaarlijke stoffen worden er met behulp van een videodetectiesysteem vrachtwagens gevolgd en gescreend. Zo kan er precies worden nagaan waar gevaarlijke stoffen worden vervoerd en hoe frequent dat gebeurd. Op het gebied van veiligheid is dit een grote verbetering. Er kan dan op tijd worden gereageerd met hulpdiensten bij calamiteiten of ongelukken.

Op andere terreinen van vervoer wordt de telemetrie gebruikt om analyses te doen op het gebied van reistijden en de intensiteit op de weg. Het GPS systeem met betaald rijden is hiermee ook uitgetest. Eigenlijk is alles te meten op afstand. Waar vroeger met de tachograafschijf de snelheid en de rusttijden van buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs werden gemeten in het voertuig zelf na afloop van de rit, kan nu alles meteen digitaal en op afstand worden gelezen in het hoofdkantoor.